Kreativita

Co se stane, když nápad vzbudí emoce
Ano, psát může každý – stejně tak jako může každý kreslit! Jen ve výsledku je vidět rozdíl. Nebojíme se srovnání, nebot´úspěch na dárcovském trhu je náš učitel. Jistě víte, že kreativních pojetí existuje mnoho. Ale specialisté na fundraising jsou u prodialogu. Zabýváme se strukturou motivačního chování dárců a využíváme sílu emocí. Profitujte z našich znalostí.

Rozum dělá, co srdce žádá
Víte, že spousta rozhodnutí Vás napadne bez přemýšlení? Aktuální výzkum říká, že je to více jak 70%! A co je na tom nejzajímavější: Každé rozhodnutí je emocionální. Dokonce i to, zda budete nyní číst déle. Nebot´jen když očekáváte zajímavý obsah, zůstanete. Stejně tak to je u Vašich dárců: Rozum dělá, co si srdce žádá. A k tomu potřebuje sperávný rytmus. Využijte našich zkušeností.

Žádost o peníze:
Je tvrdá, ale upřímná

Je to krutá realita. Když zpráva nezaujme dárce, pak „vybouchnou“ celé reklamní náklady. Ze zkušenosti víme, jak lidé reagují při otázce o finanční dar. Všechno musí zacílit na tuto otázku – celá dramaturgie! Vynechte vše, co není důležité. Ale bud´te přitom konkrétní! Při žádosti o finanční příspěvek platí: Čím jasnější, tím lepší.

Správná grafika:
Výchozím bodem při grafickém zpracování jsou dárci. Jasnost, jednoduchost a přehlednost sdělení jsou důležitější než komplexnost a „nablýskanost“. Použití správných obrázků na správném místě vzbuzuje emocionalitu.