Měřítka úspěchu ve fundraisingu

Ne každá žádost o finanční příspěvek je úspěšná. Abyste ve fundraisingu uspěli, nabízíme Vám shrnutí nejdůležitějších zásad.

Kritéria pro Váš úspěch ve fundraisingu
Je Váš fundraising tak úspěšný, jak by měl být? Nebo ho lze ještě optimalizovat? Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme zde shrnuli nejdůležitější zásady, podle kterých můžete Váš fundraising učinit ještě úspěšnější:

Jak zní poslání? Jaká vize stojí za prací Vaší organizace? A jak jí má být dosaženo? Níže popsaný koncept a předloha jsou základem pro úspěšný fundraising. Jen tak neztratíte cíl z očí.

Oslovení srdce! Emoce rozhodují o tom, zda dostanete finanční příspěvek. Díky emociálnímu oslovení se dárce vcítí do problému. Ale pozor: nesmíte přitom ztratit ze zřetelu fakta a skutečnosti.

Správný projekt. Dárce potřebuje znát důvod, proč má podporovat právě tento projekt. Musíte ho přesvědčit, aby se pro něj nadchnul. Nejlepší komunikace je přes nastínění budoucího projektu, který umožní opakovaný kontakt s dárcem.

Čím naléhavější, tím lepší! Dárci musí být jasné, proč právě nyní musí začít jednat a proč právě nyní je nejlepší doba, aby Vás finančně podpořil.

Vybudování důvěry. Ve fundraisingu nejde jenom o peníze. Jde o důvěru k organizaci a k její činnosti. Jen když existuje důvěra, je možné vybudovat dlouhodobé partnerství mezi dárcem a organizací. Důvěra nevzniká najednou z ničeho, ale musí být pomalu a cíleně vybudována. Při tom je důležité poznat dárce a věnovat se jeho individuálním potřebám.

Informace a transparentnost. Ten, kdo daruje peníze na „dobrou věc“, chce také vědět, co se s jeho penězi stalo a jaké úspěchy dárce spolu s organizací dosáhli. Když je dárce pravidelně informován o pokrocích, stoupá pro něj transparentnost – a tím také šance pro Vás na další finanční podporu. Proto: vysvětlete, na co jste peníze použili – a to již při žádosti o podporu.

Fundraising se týká všech v organizaci. Celá organizace musí fundraising společně akceptovat. Fundraisingová strategie se rozvíjí v dynamickém procesu od nejvyššího místa spolu s fundraiserem.

Profesionalita a etika. Zacházení s penězi dárců je velmi citlivá oblast. Transparentnost a etické požadavky jsou garantem pro to, aby zůstala zachována důvěra dárců.

Součásti direct mailingu, které zaručí úspěch při získávání nových dárců

Součásti direct mailingu, které zaručí úspěch při získávání nových dárců