Jak začít?

Cesta, jak začít s profesionálním individuálním dárcovstvím prostřednictvím direct mailingu, potřebuje jasné, strategické rozhodnutí.

Osvědčená strategie v sledu akce

Test. Díky testovacímu mailingu na stávající dárce a nové skupiny adres zjistíte tendenci response. Dárcům bude za jejich finanční dar písemně poděkováno. Všechna testovací data a analýza výsledků tvoří rozhodující materiály pro další fundraisingovou strategii.

1. Hlavní náklad. Různé skupiny adresářů z testu s vysokou mírou response jsou obeslány mailingem (dopisy) v co největším nákladu (tzv. Prospekt mailing, zkratka PM). Cílem v této fázi je rychle vybudovat co největší kmen dárců.

Mailingový cyklus. Informujte Vaše vzniklé dárce (tzv. House mailing, zkratka HM). Naše zkušenosti ukázaly, že ročně nejméně šest sdělení zůstane v paměti Vašich dárců. A mimo to tím máte možnost své žádosti lépe rozšířit do povědomí dárců.

Integrovaný fundraising. Do Vašeho fundraisingu zapojte všechny komunikační prostředky. Posiluje to účinek. Pokud posuzujeme jednotlivé komunikační kanály, tak je nejpůsobivější osobní rozhovor ve správném časovém okamžiku.

Dlouhodobá strategie. Při startu myslete dlouhodobě. Akvizice nových dárců je investice, která znamená v následujících letech důležitý finanční prostředek pro Vaše projekty.