Naše poslání

Dialog. Jsme oporou dialogu mezi našimi zákazníky a jejich příznivci nebo mecenáši.

 • Podporujeme naše zákazníky, realizujeme jejich cíle tím, že správným lidem poskytujeme důležité informace a tím získáváme nové peněžní prostředky.
 • Udržujeme a prohlubujeme kontakt mezi těmito lidmi a našimi zákazníky a tak jsme pojítkem tohoto vztahu.
 • Jsme specializovaná fundraisingová agentura a jsme přesvědčeni o tom, že umíme pro naše zákazníky úspěšně prosadit naše mezinárodní know-how.

Kvalita. Naše dlouholetá zkušenost stejně jako investice do nových nápadů a technologií garantují našim zákazníkům nejlepší kvalitu.

 • Investujeme do nových nápadů a technologií; tak můžeme našim zákazníkům vždy nabídnout dobrou kvalitu za dobrou cenu.
 • Dlouholetá zkušenost a jedinečná spolupráce našich odborníků zajistí úspěch pro naše zákazníky.
 • Další vzdělávání je předpoklad pro naše neustálé zlepšování kvality.

Týmová spolupráce. Za úspěchem našich zákazníků stojí náš angažovaný tým.

 • Dobré, otevřené pracovní klima, společná práce und společné cíle jsou pro nás důležité!
 • Snažíme se o flexibilní pracovní proces s jasně definovanými zodpovědnostmi. Výměna nápadů a feedback o naší práci je elixírem zlepšení.
 • Pracujeme angažovaně a s vlastní iniciativou, které si ceníme.

Partnerství. Naše srdce bije pro neziskové organizace v partnerském rytmu.

 • Ztotožńujeme se s cíli našich zákazníků; považujeme se za partnera.
 • Jsme hybná síla překračující integraci neziskových organizací.
 • Řídíme se plně platnými kvalitativními standardy ve fundraisingu und pracujeme na tom, abychom tyto etické předpisy dále vylepšovali.